kao

NOTA PRAWNA

Serwis niniejszy został przygotowany przez NYCOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

AL. Jerozolimskie 146 A jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Spółce NYCOMED Sp. z o.o.

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą się odbywać jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą NYCOMED Sp. z o.o.
Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Produkty wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez NYCOMED Sp. z o.o. jako poufne.
NYCOMED Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez NYCOMED Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.


NYCOMED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

NYCOMED Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez NYCOMED Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

© Copyright: NYCOMED Sp. z o.o.

 


copyright © 2023 NYCOMED Sp. z o.o.
NIP: 526 28 68 535, KRS: 0000237611
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Aleje Jerozolimskie 146 A, PL 02-305 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nota prawna